Ceny vychází z Honorářového řádu ČKA. Ceny  se laikům mohou zdát vysoké. Cena však odráží velké množství času a hlubokou promyšlenost projektu, která ve výsledku klientovi ušetří mnohem větší náklady jak při realizaci, tak také i při provozu. U menších staveb a rodinných domu se obvykle další fáze po studii slučují do „jednostupňového“ projektu, čímž dochází k úspoře na tisku a snížení ceny dokumentace o 10 %. Je možné se domluvit na provedení některé fáze samostatně.

CENA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE:

Honorář za zpracování architektonické studie domu stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétních požadavků a rozsahu uvažované stavby. cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete jí tedy dopředu znát. Nabídkové ceny stanovujeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáhnout vzájemné spokojenosti. Před započetím prací obvykle požadujeme zálohu 40% z celkové ceny za studii. Cena za studii průměrného rodinného domu se pohybuje mezi 40 a 60 tisíci korunami.

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Honorář za zpracování projektové dokumentace domu stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétního rozsahu dokumentace a velikosti uvažované stavby. Cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete jí tedy dopředu znát. Nabídkové ceny stanovujeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáhnout vzájemné spokojenosti. Před započetím prací obvykle požadujeme zálohu 40% z celkové ceny za projekt. Cena jednotné projektové dokumentace v základním provedení začíná na 180 tisících korunách. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré potřebné projekty profesí a vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. Zde je třeba připomenout důležitou věc, kterou si mnozí investoři neuvědomují, a sice, že investice do kvalitní projektové dokumentace se mnohonásobně vrátí při samotné realizaci stavby a přispěje také k dobrému pocitu při samotném užívání domu díky dobře zpracovaným detailům a konstrukcím stavby.

OBSTARÁNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST):

Součástí fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí. Tuto činnost si může obstarat sám klient nebo ji svěřit našemu ateliéru.Cena za inženýrskou činnost u průměrného rodinného domu se pohybuje mezi 20 a 25 tisíci korunami.

 

KATALOGOVÉ RODINNÉ DOMY A JEJICH CENA:

V dnešní době seženete katalogové domy od mnoha ateliérů – ceny projektů se pohybují v rozmezí 15000-45000,-Kč. ALE:

  • v ceně není osazení domu na váš konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě,návrh nerespektuje vhodnou orientaci ke světovým stranám a k okolí
  • není vyprojektovaný na vaše geologické podmínky a radonové hodnoty
  • barva, výška, tvar domu,tvar střechy atd. nemusí být v souladu s regulačními podmínkami ve vaší obci
  • změny dispozice, změna na nízkoenergetický dům, či změna rozměrů domů může být i neúměrně drahá
  • projekt je prodávaný vícekrát a tedy je klidně možné, že i vedle vás může stát ten stejný dům
  • při využití našeho ateliéru se lze ve výsledku finančně dostat na stejné nebo velmi podobné částky

  Pošlete nám email s detailním popisem vašeho záměru a případně i technických požadavků. Zašleme vám svou nabídku dle požadavků. Cenu projektu si můžete porovnat s vybraným katalogovým domem. Služba je zdarma a nezávazná.